en cz

Reference

TRY.audiovisual

Vstoupili jsme do této mladé reklamní agentury v jejím počátečním stádiu a restrukturovali její organizaci, pozici na trhu i celkový přístup ke klíčovým zákazníkům.


Našli jsme pro TRY ziskový a rychlerostoucí trh, vytvořili úspěšnou prodejní strategii a rychle získali řadu klíčových zakázek. Firma pod naším vedením úspěšně rostla dvoucifernými čísly každý rok.


www.try.cz

FLV vize

  • Naší vizí je zapojit a rozvíjet lidský talent a budovat tak portfolio úspěšných společností.