en cz

Vize a hodnoty

Naše vize

Zapojením a rozvíjením lidského talentu budovat portfolio úspěšných společností.

Naše hodnoty

Důraz na osobní rozvoj

Aktivně se věnujeme rozvoji a tréninku našich zaměstnanců. Našim cílem je pracovat s talentovanými lidmi, kteří mají touhu se stále rozvíjet.

Čestnost a otevřenost

Zakládáme si na otevřené a upřímné komunikaci. Vážíme si konstruktivní zpětné vazby a férového přístupu k hodnocení. Odměny určujeme podle skutečně odvedeného výkonu a přínosu.

Společenská odpovědnost

Cítíme odpovědnost jak ke všem našim partnerům a zaměstnancům, tak ke společnosti, ve kterém žijeme. Z tohoto důvodu věnujeme část zdrojů a 5% firemního zisku do našeho CSR fondu.

Pozitivní přístup

Usilujeme o přátelské a motivující prostředí, které vytváří příjemnou pracovní atmosféru ve společnosti.

Dlouhodobá udržitelnost

S našimi partnery a zákazníky budujeme oboustranně výhodné a dlouhodobé vztahy a empaticky nasloucháme jejich potřebám, přáním a zpětné vazbě. Naše řešení dlouhodobě generují přidanou hodnotu a finanční zisky pro všechny zúčastněné.

FLV hodnoty

  • Důraz na osobní rozvoj
  • Čestnost a otevřenost
  • Společenská odpovědnost
  • Pozitivní přístup
  • Dlouhodobá udržitelnost